Actie voorwaarden: Wie jarig is trakteert! 25-01-2017


Wie jarig is trakteert.

Zet uw woning dit jaar in de verkoop via ons kantoor en maak kans om 50% retour te winnen van uw courtage en 50% te besteden aan een goed doel.
Actie voorwaarden:

* De actie is geldig van 1 januari 2017 t/m 8 december 2017;
* De actie is van toepassing op opdrachtgevers die een aan- of verkoopopdracht van een woning aan Van den Bosch makelaars B.V. geven in bovengenoemde periode;
* De aan- of verkoop van de betreffende woning dient binnen 2 (twee) jaar, na opdrachtverstrekking, plaats te vinden. Als de aan- of verkoop van de betreffende woning niet binnen 2 (twee) jaar heeft plaats gevonden, vervallen alle rechten op de gewonnen prijs;
* De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar;
* De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere diensten;
* Van den Bosch makelaars B.V. zal 3 goede doelen bepalen waaruit de winnaar een keuze kan maken;
* Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs;
* Het maximaal gezamenlijk uit te keren bedrag bedraagt € 5.000,00 inclusief BTW;
* Het kenbaar maken van de winnaar gebeurt op 8 december 2017 op basis van willekeurige loting door Notariskantoor Dongen;
* Medewerkers, familie en direct betrokkene van Van den Bosch makelaars zijn uitgesloten van deelname;
* De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd;
* Van den Bosch makelaars B.V. kan deelnemers uitsluiten als wij van mening zijn dat de deelnemer niet volgens deze actie voorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus gedraagt;
* Van den Bosch makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen;
* In situaties of over omstandigheden waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Van den Bosch makelaars B.V;
* Door deel te nemen aan de actie, verklaart de deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Laatste tweets