de Els 2, Kantoorruimte in Dongen

Kenmerken

Prijs:
€ 9.000,- p.j.
Postcode:
5107RK
Soort BOG:
Kantoorruimte
Soort bouw:
bestaand
Oppervlakte:
85m²
Plaats object op:  
 • Object
  Circa 85m² kantoorruimte inclusief pantry en toiletten gelegen op de 1e verdieping.

  Beschikbaar
  1 april 2013

  Huurtermijn
  In overleg met verhuurder

  Huurprijs
  € 9.000,- exclusief btw en servicekosten.

  Optering BTW
  Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig het in de algemene bepalingen ROZ gestelde.

  Huurprijsaanpassing
  Standaard

  Nutsvoorzieningen
  Kosten van gas, water en elektra komen voor rekening van huurder en worden verrekend op basis van tussenmeters.

  Servicekosten
  Een nog te bepalen voorschot voor het verbruik van gas, water en elektra.

  Gas gebruik en water kantoor wordt op basis van het aantal gehuurde meters verrekend onder de huurders.

  Betalingsverplichting
  Huur per maand vooruit, inclusief de daarover verschuldigde BTW, voor het eerst per ingangsdatum huurovereenkomst.

  Zekerheidsstelling
  Waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief BTW.

  Bijzondere bepalingen

  Opleveringsniveau
  Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat, schoon, leeg en ontruimd.

  Naamsaanduiding
  Huurder heeft het recht om op een in overleg met verhuurder te bepalen plaats een bedrijfsgebonden naamsaanduiding aan te brengen. Uitgangspunt is dat de aan te brengen naamsaanduiding geen schade veroorzaakt aan het gebouw waar het gehuurde deel van uitmaakt en geen invloed heeft op constructieve onderdelen van het gebouw. De kosten hiervoor zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen.

  Overig
  Voor het overige zullen de bij huur en verhuur van soortgelijke ruimten gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn met dien verstande dat voor de verdere vastlegging gebruik gemaakt zal worden van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

  Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 • De locatie is bij benadering

  de Els 2, 5107RK Dongen
 • de Els 2, 5107RK Dongen
 • Mail een bekende

  U kunt onderstaande gegevens invullen om dit bedrijfsobject door te sturen naar een bekende:


Direct reageren

Vul onderstaand formulier in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen.